ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ З 01.06.2021 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ З 01.06.2021 РОКУ

з індивідуальним споживачем про надання послуги
з постачання теплової енергії

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII зі змінами та доповненнями, в редакції від 01.05.2021, підстава Закон №1060-ІХ від 03.12.2020, Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Правил надання послуги з постачання теплової енергії» №830 від 21.08.2019, КП «Коменергосервіс» оприлюднено публічний договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (без обслуговування внутрішньобудинкової системи), який розроблений відповідно до Типового договору затвердженого Постановою КМУ №830 від 21.08.2019.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:

факт отримання послуги з постачання теплової енергії,

– оплата послуги з постачання теплової енергії.

Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Якщо Споживач не згодний з умовами Договору він письмово надсилає не пізніше 30 днів з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Виконавцю акт розбіжностей до Договору.

За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: «Договір публічної оферти» – публічний договір приєднання з 01.06.2021 року, зразок якого розміщений на Веб-сайті  набирає чинності після 30 днів з моменту його оприлюднення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ З 01.06.2021 РОКУ

з індивідуальним споживачем про надання послуги
з постачання теплової енергії

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII зі змінами та доповненнями, в редакції від 01.05.2021, підстава Закон №1060-ІХ від 03.12.2020, Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Правил надання послуги з постачання теплової енергії» №830 від 21.08.2019, КП «Коменергосервіс» оприлюднено публічний договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (без обслуговування внутрішньобудинкової системи), який розроблений відповідно до Типового договору затвердженого Постановою КМУ №830 від 21.08.2019.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Споживач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

Будь-яка з наступних дій вважається акцептом (прийняттям) цього договору публічної оферти:

факт отримання послуги з постачання теплової енергії,

– оплата послуги з постачання теплової енергії.

Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Якщо Споживач не згодний з умовами Договору він письмово надсилає не пізніше 30 днів з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Виконавцю акт розбіжностей до Договору.

За згодою Сторін цей Договір може бути укладений в письмовій формі у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ: «Договір публічної оферти» – публічний договір приєднання з 01.06.2021 року, зразок якого розміщений на Веб-сайті  набирає чинності після 30 днів з моменту його оприлюднення.

Перелік житлових будинків
Типовий договір з індивідуальним споживачем
график