Охорона праці

Робота з охорони праці на підприємстві проводиться відповідно з Законом України «Про охорону праці» і нормами колективного договору підприємства. Директором підприємства створюються належні безпечні і здорові умови праці.

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального  і колективного захисту, нормативно-правовими актами з охорони праці. До виконання робіт з підвищеною небезпекою  залучаються спеціалісти з великим досвідом  роботи. Регулярно проводиться навчання працівників з питань охорони праці.

На виконання заходів розділу колективного договору з охорони праці і комплексних заходів по досягненню нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення  існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на КП «Коменергосервіс» при законодавчий нормі витрат на охорону праці не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, витрачається значно більше.