Інвестиційна програма на 2020 рік

Обґрунтування необхідності впровадження Інвестиційної програми Комунальним підприємством «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради на 2020 рік.

Підприємство КП «Коменергосервіс» здійснює транспортування теплової енергії до споживачів. До виробничо-технологічної структури підприємства входять 3 центральні теплові пункти та 8 виробничих приміщень, які забезпечують якісне і безперебійне транспортування теплової енергії споживачам лівобережної частини міста Дніпро. Джерелом теплової енергії, її виробником є відокремлений підрозділ «Придніпровська теплова електрична станція» акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго».

КП «Коменергосервіс» забезпечує послугою з постачання теплової енергії 11,75% міських об’єктів, споживачами яких є: населення, бюджетні установи та інші споживачі, а саме:

*житлові будинки-161, в т.ч. місцевих рад–96; ОСМД, ЖБК – 54; відомчих– 6; гуртожиток – 5;

*дитячі заклади – 10;

*навчальні  заклади – 9;

*лікарні – 3

Опалення подається на житло площею 833,00 тис. м2, та бюджетні установи площею 274.5 тис.м2, надаючи послуги опалення 34762 споживачам.

Віддаленість розташування адміністративних районів, що обслуговуються підприємством, складає понад 15 км.

В міжопалювальний період підприємство проводить планову заміну зношених теплових мереж, ремонт центральних теплових пунктів та виробничих приміщень, ревізію запірної арматури у тому числі у теплових камерах. Загальна протяжність теплових мереж підприємства складає 145,78 км (в однотрубному вимірі).

Для виконання вищевказаних робіт підприємство експлуатує спецтехніку, що відпрацювала свій нормативний термін у кількості – 3 од. та аварійний вантажний автомобіль (підлягає заміні) – 1 од. – не придатний до подальшої експлуатації (знос 100% (форма № 10 – НКРЕКП – технічний паспорт тепло (річна) за 2018 рік)).

Більшість основних фондів КП «Коменергосервіс», які задіяні у про­цесі транспортування теплової енергії, фізично та морально застарілі.

Як наслідок виникає зниження надійності та ефективності роботи обладнання, підви­щення експлуатаційних витрат та нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Заходи Інвестиційної програми КП «Коменергосервіс» на 2020 рік направлені на оновлення основних фондів, підвищення ефективності функціонування об’єктів теплопостачання, оптимізацію технологічних витрат та втрат теплової енергії, підвищення якості надання послуг, рівня організації робіт та витрат на експлуатацію обладнання.

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.

Загальний обсяг впровадження заходу інвестиційної програми складає 3765,99 тис. грн. без ПДВ. Джерелом фінансування програми являються амортизаційні відрахування, що складаються з планових амортизаційних відрахувань на 2020 рік в сумі 2924,21 тис. грн. та фактичних залишкових коштів за 2019 рік у сумі 841,78 тис. грн. без ПДВ, які передбачені у структу­рі тарифу на транспортування теплової  енергії.

Використання коштів для виконання програми на 2020 рік складається із заходів, метою яких є поліпшення матеріально-технічної бази і надання більш якісних послуг з теплопостачання населенню:

  1. Придбання спеціального автотранспорту для виконання планово-попереджувального ремонту теплових мереж об’єктів підприємства на базі шасі ISUZU NPS-75 L-K.
  2. Придбання комп’ютерної оргтехніки в зв’язку зі списанням зламаної оргтехніки на підставі Рішення Дніпровської міської ради  «Про Положення про порядок поводження зі списаним майном територіальної громади міста Дніпра» №43/28 від 20.12.2017.
  3. Розробка проектно-кошторисної документації з встановлення вузлів регулювання тиску у центральних теплових пунктах та виробничих приміщеннях підприємства (ЦТП-1 по вул. Космонавтів, 18; ЦТП-09 по пр. Слобожанський, 6к;  ЦТП-11 по пр. Слобожанський, 15-к; ВП -2 по вул. Немировича – Данченко, 42к; ВП-06 по вул. Прогресивна, 2п; ВП-07 по вул. М. Малиновського,36к; ВП-12 по просп. Мануйлівський, 73к) для кожної окремої групи споживачів, що поліпшить гідравлічний режим та більш якісне постачання теплоносія у багатоповерхових будинках.

За підсумками виконання Інвестиційної програми на 2020 рік КП «Коменергосервіс» будуть досягнуті наступні результати:

–     підвищення якості обслуговування теплових мереж у міжопалювальний період;

  • підвищення продуктивності праці за рахунок технічної оснащеності

спеціалізованого автомобілю;

–    зменшення міжремонтних періодів інших автомобілів підприємства за рахунок надійності устаткування спеціалізованого автомобілю;

–     здійснення удосконалення та модернізації автотранспортного парку підприємства;

–     зменшення кількості спожитих мастильно-паливних матеріалів;

–     зменшення витрат на фінансування із закупівлі запчастин та подальших ремонтів автомобілів;

–     поліпшення гідравлічного режиму та забезпечить більш якісне постачання теплоносія.

Пропозиції та зауваження до інвестиційної програми просимо надсилати до КП «Коменергосервіс» за електронною адресою: komenergo@i.ua або поштою: 49081, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 6-Б, з позначкою в темі листа “Інвестиційна програма на 2020 рік” у період з 21.08.2020р. до  31.08.2020р. Відкрите обговорення відбудеться 01.09.2020 о 10:00 за попередньою реєстрацією у програмі ZOOM за даним посиланням: https://us04web.zoom.us/j/3812214107?pwd=OHBwSU14aXhUaWVuM256K2lzMkpLUT09

Поясн. ТЕО Авто и компьютер 4

21.08.2020 рік.

Протокол ОМС 

Протокол відкритого обговорення